#

Navigace

Obsah

Organizace dne v mateřské školce

Provoz MŠ: 6:45 - 16:15

6:45 - otevření mateřské školy - děti se ráno schází v I. oddělení = Berušky  

do 7:25 - se rozcházejí do svých třid dle služby učitelek 

 I. a II. oddělení = mladší děti, III. oddělení = starší děti

6:45 - 8:20 /I.+II./ - otevření mateřské školy, přivádění dětí rodiči a osobní

6:45 – 8:30 /III./ předávání učitelce, hry podle volby dětí

 - individuální práce s dětmi podle specifických výchovně vzdělávacích potřeb                                   (cvičení kompenzační, nápravná atd.)

 - jazyková chvilka, hry na rozvoj percepčních dovedností (smyslové hry)

8:20 - 8:35 /I.+II./ - společné přivítání dne + ranní pohybová chvilka - cvičení

8:30 - 8:45 /III./ - pro důležité svalové skupiny + zdravotní protahovací cviky, pohybové hry, jógové prvky, relaxační cvičení, …

8:35 - 9:00 /I.,II./ - hygiena a dopolední přesnídávka

8:45 - 9:05 /III./ - hygiena a dopolední přesnídávka

9:00 - 9:20 /I.,II./ - řízené činnosti s dětmi směřované k cílenému rozvíjení poznávání dětí, rozvíjení schopností a získávání dovedností ve všech oblastech života, využívání spontánních i záměrných aktivit skupinově nebo individuálně

9:05 - 9:35 /III./ - řízené činnosti s dětmi směřované k cílenému poznávání dětí, rozvíjení schopností a získávání dovedností ve všech oblastech života, využívání spontánních i záměrných aktivit skupinově nebo individuálně

9:20 - 11:20 - pobyt venku I. a II. oddělení

9:35 - 11:50 - pobyt venku III. oddělení

11:20 - 11:50 - hygiena, oběd - I. a II. oddělení

11:50 - 12:20 - hygiena, oběd - III. oddělení

11:50 - 13:40 - hygiena, příprava na odpočinek + odpočinek mladších dětí I. odd. - ložnice v I. poschodí, II. odd.-ložnice ve II.oddělení

12:20 - 13:35 - III. odd. - hygiena, odpočinek + klidné hry a činnosti zaměřené na rozvíjení VDN a IP nejstarších dětí (budoucích školáků) III. odd.

13:35 - 13:55 - III. oddělení - vstávání, hygiena + svačina dole v I.odd a přechod zpět do Včelek

13:40 - 14:00 - I.+ II.odd. - vstávání,oblékání - ložnice nahoře, dole, hygiena

14:00 - 14:30 - svačina + hygiena - I. odd. mladších dětí v Beruškách + II. odd. mladších dětí v Tuleních

13:55 - 16:15 - hry, zájmové činnosti + ind.péče dětí ve III. odd.

14:30 - 16:15 - hry, zájmové činnosti + dle potřeby ind. péče dětí v I. odd. Berušky + ve II. oddělení Tuleni dle služeb pedagogů 4x do 15:00, 1x do 15:50hodin

Odpoledne budou děti z oddělení Tuleni převáděné podle končících odpoledních služeb k učitelkám v odpolední službě do 16:15 hodin = do oddělení I. Berušky

Děti jsou do mateřské školy přiváděné svými rodiči nebo odpovědnými zástupci a ti osobně předávají děti učitelce. Stejným způsobem dochází k předávání dětí při odchodu domů.

Odhlašování stravy dětí provádějte v daný den nejpozději do 7:30h ráno na telefoním čísle: 481 322 982, nebo ho můžete zapsat do sešitu v šatně. Děkujeme