Obsah

Dům s pečovatelskou službou Bělá

Kontakty:

Adresa: Bělá č.p.104, 511 01 Turnov

Telefon: 481 363 071

E-mail:  dpsbela@seznam.cz

Vedoucí DPS: Havlíčková Jitka

Zřizovatel: Obec Mírová pod Kozákovem, Chutnovka 36, 511 01 Turnov

 

Co je pro nás DPS?  

D - DOMOV

P - POSLÁNÍ

S - SMYSL

 

DOMOV - Chceme, aby se každý člověk klient - senior, který v DPS žije, zde cítil jako DOMA. Leckdy opustit domov, v kterém se narodil nebo žil celý život, není jednoduché. Někoho tlačí situace, do které se dostane, např. že zůstane sám, bez partnera a na domov již sám nestačí, často přepadá člověka smutek a dopadá na něj pocit samoty a tísně....,ale mohou to být i manželé, pro které je údržba domu již náročná. Dále i lidé, kteří se prostě jen přestěhují a změna prostředí - bydlení jim nedělá problém. Proto je naším přáním vytvořit zde klientům takové bydlení a podmínky, které pro ně budou co nejlepší, aby měli zde v DPS pocit bezpečí, místo, kam se rádi vrací, kde žijí....

Ve stáří je důležité být součástí společenského života, to, aby senioři žili aktivní čitov, těšili se ze života a prožívali hezké chvíle. Odchodem do důchodu aktivní život pro člověka nekončí.

 

POSLÁNÍ- pro "nás - jako kolektiv zaměstnanců" - je tato práce určitým posláním, radostí a jsme rády, když jsou klienti spokojení. Naším úkolem a prioritou je jejich přání. 

 

SMYSL- děláme práci, která má smysl a pomáhat lidem rozhodně má smysl. Je to práce, která nás baví, naplňuje a nese výsledky. Je to náš druhý domov.

 

Nabídka a ceník úkonů pečovatelské služby platný od 1.1.2013, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle vyhlášky MPSV č. 340/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb.

 

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití ......90 Kč/hod

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

  .......90 Kč/hod.

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru.........90 Kč/hod

4. pomoc při přesunu na lužko nebo vozík.......90 Kč/hod.

 

  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  1. pomoc při úkonech osobní hygieny ...........90 Kč/hod
  2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty ....90 Kč/hod
  3. pomoc při použití WC ......90 Kč/hod

 

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
  1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování  ..................dle ceníku dodavatele

     2. dovoz nebo donáška jídla ......15 Kč/úkon   

        pomoc při přípravě jídla a pití ........90 Kč/hod

     3. příprava a podání jídla a pití........90 Kč/ hod

 

  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

  1. běžný úklid a údržba domácnosti ...... 100 Kč/hod

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování  ....... 100 Kč/hod

 3. běžné nákupy ( do 5 kg) a pochůzky .......60 Kč/hod

 4. velký nákup (např. týdenní nákup, náku ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) ..........60 Kč/hod

  5. praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. jeho drobné opravy ...... 50 Kč/hod

 

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 1. doprovod do zdravotnického zařízení, na různé instituce a doporovod zpět............................................100 Kč/hod

 

 

 

zde ke stažení formulář