Obsah

Jaroslav Votrubec

vCard

Role v org. struktuře

Zastupitelstvo - Starosta
Chutnovka 36, Turnov

Obec Mírová pod Kozákovem - Starosta
Chutnovka 36, Turnov