Obsah

Informace o obci

Základní údaje o obci

Obec Mírová pod Kozákovem se nachází v Českém ráji v jižní části Libereckého kraje. Oblast je ohraničena horou Kozákovem a městem Turnov. Hlavní osou je silnice ( II/283, II/282) spojující Turnov a Železný Brod. Obec má 14 osad – Bělá, Bukovina, Dubecko, Hrachovice, Chloumek, Chutnovka, Kvítkovice, Loktuše, Prackov, Rohliny, Sekerkovy Loučky (podosada U Rybníka), Smrčí, Stebno a Vesec, ležících v nadmořské výšce 240 - 744 m.n.m. Obec má v současné době 1718 trvale hlášených obyvatel a počet obyvatel v obci stále roste.

Zdejší krajina má zcela specifický ráz způsobený geologickými pochody ve třetihorách, kdy tzv. Lužický zlom způsobil vyzvednutí Kozákovského pásma oproti plošině, kde okraj křídového moře zanechal pískovcové usazeniny, které vytvořily turisty hojně navštěvovanou přírodní rezervaci Klokočské skály se skalními městy Klokočské a Betlémské skály, a kde se nachází i historická památka hrad Rotštejn. Četné drobné stavby lidové architektury společně s přírodními chráněnými výtvory hrají důležitou roli v podobě zdejší krajiny. Oblast pískovcových skal je zařazena do Chráněné krajinné oblasti Český ráj.

Na vyvýšeném místě uprostřed lesa v části obce Dubecko byl postaven telekomunikační převaděč, který se na přání občanů upravil na rozhlednu. V dnešní době má velkou návštěvnost.

Obec Mírová pod Kozákovem vznikla roku 1960 sloučením čtyř menších samostatných obcí Vesec (osady Vesec, Smrčí, Prackov), Loktuše, Sekerkovy Loučky (osady Sekerkovy Loučky, Chutnovka, Dubecko, Kvítkovice, Stebno, Hrachovice) a Bělá (osady Bělá, Bukovina, Rohliny, Chloumek). Nejstarší zmínky o částech obce jsou z roku 1230. Mírová pod Kozákovem je prosperující obec s dalším rozvojem, velmi dobrou občanskou vybaveností a infrastrukturou. Roku 2004 byla vyznamenána titulem Obec roku za Liberecký kraj.

Obecní úřad sídlí v bývalé škole na Chutnovce.

V obci se nachází mateřská škola, základní škola, dům s pečovatelskou službou, několik restaurací, penzionů, ubytování, vodních nádrží umožňujících koupání, sportovních hřišť, obchodů s potravinami a smíšeným zbožím. Je zde i malá lyžařská sjezdovka. Dále jsou zde prosperující firmy, podnikatelé a živnostníci.

V obci je množství spolků, díky kterým je zde čilý sportovní, kulturní a společenský život.

Obec Mírová pod Kozákovem se nachází v Českém ráji s ideálními podmínkami pro celoroční rekreaci, sport, turistiku a cykloturistiku.