Obsah

Služby – Czech POINT, ověřování

Obecní úřad poskytuje následující služby:

  • ověřování pravosti podpisu, shodu opisu nebo kopie s listinou
  • výdej pytlů na tříděný a komunální odpad
  • příjem plateb místních poplatků: za odpady, psy, z ubytovací kapacity, z rekreačního a lázeňského pobytu
  • příjem plateb za vodné a stočné
  • evidenci obyvatel
  • služby Czech POINT např.:

výpis z katastru nemovitostí
výpis bodového hodnocení řidiče
výpis z insolventního rejstříku
výpis z obchodního rejstříku
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
výpis z živnostenského rejstříku
výpis z rejstříku trestů právnických osob