Obsah

Organizace dne v mateřské škole

P R O V O Z   MŠ :  6.30 - 16.30

 

6 : 30 - otevření mateřské školy – děti se ráno scházejí i rozcházejí ve II. oddělení = MEDVÍDKŮ - do svých tříd se rozcházejí dle služeb učitelek - do 7:15              

                                          I. oddělení LIŠTIČKY- nejmladší děti

                                          II. oddělení MEDVÍDCI- starší děti

                                          III. oddělení SOVIČKY -  nejstarší děti  

Příchod dětí prosíme ráno do 08:00, poté se MŠ uzamyká a dezinfikuje!   

 

6:30 – 8:00            - otevření mateřské školy, přivádění dětí rodiči a osobní                                                     předávání učitelkám, HRY podle volby dětí

                           - individuální práce s dětmi podle specifických výchovně                                                     vzdělávacích potřeb (cvičení kompenzační, nápravná, atd.)

                           - jazyková chvilka, smyslové hry

8:30 – 8:45           - společné přivítání dne + KOMUNITNÍ KRUH

                           - ranní pohybová chvilka – cvičení pro důležité svalové skupiny 

                           + zdravotní protahovací cviky, jógové prvky, relaxační cvičení

 

8:45 – 9:00            - hygiena a dopolední přesnídávka

 

9:00 – 9:20            - řízené činnosti s dětmi směřované k cílenému rozvíjení

LIŠTIČKY               poznávání dětí, prožitkové učení, hry na rozvoj schopností a

9:00 – 9:30            získávání dovedností ve všech oblastech života,

MEDVÍDCI             využívání spontánních i záměrných aktivit skupinově nebo

9:00 – 9:45            individuálně, předškoláci příprava na školu

SOVIČKY       

 

9:20 - 11:00          - pobyt venku I. oddělení

9:30 - 11:20          - pobyt venku II. oddělení

9:50 –11:50          - pobyt venku III.oddělení

 

11:20 - 11:25         - hygiena, oběd - I. oddělení

11:25 - 11:50         - hygiena, oběd - II. oddělení

11:50 - 12:15         - hygiena, oběd - III. oddělení

 

11:25 – 13:50        - hygiena, příprava na odpočinek, pohádka

                         + odpočinek dětí I. odd. Lištiček- ložnice v přístavbě

11:50 - 13:50         - hygiena, příprava na odpočinek, pohádka             

                         + odpočinek dětí ze II. oddělení Medvídků v samostatné ložnici 

                         v 1.poschodí

 

12:20 - 13:45        - III. odd. Soviček - hygiena, pohádka, kratší odpočinek na matracích                                  ve své třídě v 1. poschodí + klidné hry a činnosti zaměřené na rozvíjení                                 VDN a IP nejstarších dětí, předškoláků, vyplňování pracovních listů,                                     příprava na školu

 

13:45 -  14:20      - III. oddělení Soviček  - vstávání, oblékání, hygiena + svačina  dole  ve                                 velké třídě Medvídků v přízemí a přechod zpět nahoru do oddělení                                       Soviček

 

13:50  - 14:20      - II. oddělení Medvídků - vstávání, oblékání - ložnice nahoře, dole                                         v přízemí ve třídě Medvídků hygiena + svačina

 

13:50  - 14:30      - I. oddělení Lištiček – vstávání, hygiena, pomoc s oblékáním

                          + svačina u sebe v přístavbě

14:20 - 15:30       - v I. oddělení Lištiček volné hry + indivinduální péče (v 15:30 přejití do                                  II. oddělení Medvídků)

 

14:20 -  16:00      - ve III. oddělení Soviček hry, zájmové činnosti + individuální péče,                                       grafomotorika, logoped.chvilky, podle počasí venku

 

14:20  - 16:30      - ve II. oddělení Medvídků hry, zájmové činnosti + dle potřeby individuální                             péče dětí, grafomotorika, logoped.chvilky, apod.

                          

Odpoledne budou děti z oddělení Lištiček v 15,30 a děti z oddělení Soviček v 16,00 převáděné k učitelce, která má konečnou službu do 16:30 hodin = do oddělení MEDVÍDKŮ dole ve velké třídě v přízemí.

 

Děti jsou do mateřské školy přiváděné svými rodiči nebo odpovědnými zástupci a ti osobně předávají děti učitelce. Stejným způsobem dochází k předávání dětí při odchodu domů.

Odhlašování stravy dětí provádějte v daný den nejpozději do 7:30h ráno na telefoním čísle: 481 322 982, nebo ho můžete zapsat do sešitu v šatně. Děkujeme.

 

 

Organizační záležitosti - podrobný rozpis:

- do MŠ jsou děti ráno přiváděné rodiči nebo pověřenými osobami a po převlečení v šatnách jsou děti předávávány osobně učitelkám = děti se ráno scházejí ve velké třídě MEDVÍDKŮ a v cca 7,00-7:15h. odcházejí s učitelkou do svého oddělení. Při příchodu do školky se děti zdraví s učitelkou podáním ruky a zvolí si hru, činnost nebo si vyberou z nabídky učitelky.

- denně jsou prováděné v uvolněném oděvu krátké ranní pohybové chvilky zpravidla před přesnídávkou, vedeme je hravě, jde o protažení všech svalových skupin v souhře motivovaného cvičení, lze také veselou pohybovou nebo hudebně pohybovou hru – jde o to začít den radostně.

- TV = „velké cvičení“ – provádíme ve všech odděleních jedenkrát týdně a vždy před přesnídávkou, tj. po ranních hrách cca v 8.20h uklidit hračky, dojít s dětmi na toalety+umývárna, vyčistit si nos a svléknout se do spodního prádla (kalhotky /slipy a košilka/tílko případně nejstarší děti možno cvičební úbor), posadit se na určené místo na koberci nebo na lavičku a začít TV=1.část rušná pro zahřátí organismu – např. v kruhu střídat různé varianty chůze v rytmu, běhu, poskoků a lezení – vhodné s říkankou nebo s písní, 2. část má průpravné cviky („od hlavy k patě“) na značkách nebo jinou vhodnou organizační formou na koberci a nezapomínáme na klenbu nohou + dýchat při cvičení!!!, 3. část obsahuje cvičení na nářadí nebo s nářadím, s náčiním buď proudově za sebou nebo v družstvech na stanovištích, 4. část má závěrečnou pohybovou hru a stálé hodnocení (pochvaly, opravy…)

- přechody do umývárny, do šatny… zpočátku raději z bezpečnostních důvodů ve dvojicích.

- stravování – nejprve nechat všem určený pokrm, pak lze udělat výjimky – např. náhrada mléka čajem, vodou. Děti z III. oddělení vést k větší samostatnosti v sebeobsluze = děti si samy nalévají zvolený nápoj, mažou si pečivo, vybírají si přílohy ovoce a zeleniny, obsluhují se při svačině atd. Toto je zrušeno na dobu nařízených hygienických a proti epidemiologických opatřeních z důvodu ochrany proti novému typu koronaviru Covid 19 (od znovuotevření MŠ 18. 5. 2020 a dále od 1. 9. 2020).

- řízené činnosti nutno mít dopředu promyšlené a připravené pomůcky – upřednostňovat především přímou aktivitu dětí, pozor na přemíru frontálních činností, sledovat zapojení méně aktivních dětí, dávat dětem různě obměněné nabídky činností a her, umožnit jim vlastní volbu …

- při pobytu venku využívat vycházek do krásného prostředí okolní přírody a co nejvíce úkolů plnit venku, přirozeně tak poznávat náš kraj a vést přitom děti k ekologické výchově, zahrada je též k dispozici – domluvit se předem na jejím využití.

- I. a II. oddělení budou na obědě sedět u stolu v 11.20h., talíře od polévky dají děti doprostřed stolu a učitelky nebo uklízečky je ve vhodnou dobu donesou na pojízdný stolek – nesmí se křížit čisté a špinavé nádobí!

- nejmenší děti dostanou zpočátku další chod na stolečky od kuchařek nebo učitelek, po tu dobu starší děti čekají u stolu a pak si jdou samy pro další chod do kuchyně.

Příbory budou dávány dohromady v nádobce doprostřed stolu, odkud si je starší děti, které jedí příborem budou brát individuálně. Prázdné talíře i s příborem + sklenice od pití odnášejí starší děti samy na pojízdný stolek, mladším je odnáší učitelka nebo uklízečka.
Učitelky obědvají společně s dětmi, dohlížejí na ně a vedou je k samostatnému používání lžíce i příborů, případně děti dokrmí. Školnice nebo uklizečka pomáhají s udržováním čistoty při jídle, tj. utřou rozlité jídlo nebo pití, převlečou znečištěné dítě, pomohou s otřením zbytků pokrmu z talíře, odnášejí nádobí na pojízdný stolek a do kuchyně atp.

- Děti III. odd. – oběd v 11.50h., talíře od polévky si starší děti odnášejí samy. Pro další chod si děti chodí samostatně ke dveřím kuchyně, rovněž talíře a sklenky si po jídle odnesou samy děti.

- Hygiena - I. a II. oddělení – děti odcházejí do svých umýváren, následuje WC, čištění zubů, hygiena a odchod do ložnic – I. oddělení jde se svou paní učitelkou do svého oddělení v přístavbě, II. oddělení přechází také nahoru do své stabilní ložnice v 1. poschodí. Děti ze III. oddělení odpočívají ve své třídě Soviček na rozložených matracích, na které si povléknou svoje vlastní prostěradlo a učí se tak samostatnosti. Kratší dobu odpočívají a poté mají připravené klidné aktivity pro rozvíjení poznatků, dovedností, návyků…

- všechny děti, které půjdou domů po obědě – jsou s učitelkami z ranní nebo odpolední služby buď nahoře v ložnici nebo ve svých třídách.

Vstávání:
- ve 13,45 vstávají, oblékají se a ukládají prostěradla, polštářky a deky do polic se svojí značkou ve velkých skříních děti z oddělení Soviček, seřadí se u dveří a pomalu ve dvojicích odcházejí dolů na svačinu do oddělení Medvídků. Děti si po svčině odnesou použité nádobí na tácy na pojízdný stolek, učitelka otře všechny stolečky, seřadí se a společně pomalu odcházejí do 1. patra do oddělení Soviček, kde se umyjí a začínají si hrát.


- ve 13.50h. vstávají děti ze II.– pyžamka nechávají na lehátku vyvětrat, jdou na WC a hygienu, převléknou se, seřadí se u dveří a pomalu odcházejí postranní chodbou ke schodišti a pak opět pomalu / z důvodu bezpečnosti / ze schodů dolů do velké třídy Medvídků, kde následuje svačina. Zde si děti také odnášejí použité nádobí na tácy na skříňce nebo pojízdném stolku, učitelka utře všechny stoly, děti se jdou umýt a pak si společně hrají.

-ve 13,50h. vstávají nejmenší děti z 1. oddělení, s převlékáním i hygienou jim zde pomáhá jejich učitelka, nechá rozestlané postýlky a rozložená pyžamka, aby se
vyvětrala, a pak se jdou do své třídy nasvačit. Poté učitelka posbírá použité nádobí na tác, utře stolečky, děti se umyjí a také si začínají postupně hrát.

- odpoledne jsou činnosti a hry zájmového charakteru, popř. individuální činnost, možnost společné hry, četby, zpěvu, případně podle počasí a situace venku na zahradách a na hřišti atd.

- odpoledne jsou zbylé děti z oddělení Lištiček v 15,30 a zbylé děti z oddělení Soviček v 16,00 hodin převáděné dolů do třídy Medvídků, kde si zbylé děti ze všech tří oddělení přebere paní učitelka, která má ten den konečnou službu do 16,30 a zůstává s nimi dole ve třídě Medvídků, dokud si je zákonní zástupci nevyzvednou.

Učitelka končící službu v 16,30 hodin zkontroluje celý objekt, projde všechna oddělení a prostory, dobře zavře všechna okna, spláchne WC a zkontroluje, zda na akumulačních kamnech něco neleží a zda jsou všechny hračky a předměty vzdálené alespoň 50 cm od kamen!!!!!!!/ nebezpečí požáru!/
Poté zakóduje a uzamkne mateřskou školu!