Obsah

Organizace dne v mateřské škole

P R O V O Z   MŠ :  6.30 - 16.30

 

6 : 30 - otevření mateřské školy – děti se ráno scházejí i rozcházejí ve II. oddělení = MEDVÍDKŮ - do svých tříd se rozcházejí dle služeb učitelek - do 7:30             

                                          I. oddělení LIŠTIČKY- nejmladší děti

                                          II. oddělení MEDVÍDCI- starší děti

                                          III. oddělení SOVIČKY -  nejstarší děti    

 

6:30 – 8:30            - otevření mateřské školy, přivádění dětí rodiči a osobní                                                     předávání učitelkám, HRY podle volby dětí

                           - individuální práce s dětmi podle specifických výchovně                                                     vzdělávacích potřeb (cvičení kompenzační, nápravná, atd.)

                           - jazyková chvilka, smyslové hry

8:30 – 8:45           - společné přivítání dne + KOMUNITNÍ KRUH

                           - ranní pohybová chvilka – cvičení pro důležité svalové skupiny 

                           + zdravotní protahovací cviky, jógové prvky, relaxační cvičení

 

8:45 – 9:00            - hygiena a dopolední přesnídávka

 

9:00 – 9:20            - řízené činnosti s dětmi směřované k cílenému rozvíjení

LIŠTIČKY               poznávání dětí, prožitkové učení, hry na rozvoj schopností a

9:00 – 9:30            získávání dovedností ve všech oblastech života,

MEDVÍDCI             využívání spontánních i záměrných aktivit skupinově nebo

9:00 – 9:45            individuálně, předškoláci příprava na školu

SOVIČKY       

 

9:20 - 11:20          - pobyt venku I. oddělení

9:30 - 11:20          - pobyt venku II. oddělení

9:50 –11:50          - pobyt venku III.oddělení

 

11:20 - 11:50         - hygiena, oběd - I. a II. oddělení

11:50 - 12:20        - hygiena, oběd - III. oddělení

 

11:50 – 13:50       - hygiena, příprava na odpočinek, pohádka

                         + odpočinek dětí I. odd. Lištiček- ložnice v přístavbě

                         + odpočinek dětí ze II. oddělení Medvídků v samostatné ložnici 

                         v 1.poschodí

 

12:20 - 13:45        - III. odd. Soviček - hygiena, pohádka, kratší odpočinek na matracích                                  ve své třídě v 1. poschodí + klidné hry a činnosti zaměřené na rozvíjení                                 VDN a IP nejstarších dětí, předškoláků, vyplňování pracovních listů,                                     příprava na školu

 

13:45 -  14:20      - III. oddělení Soviček  - vstávání, oblékání, hygiena + svačina  dole  ve                                 velké třídě Medvídků v přízemí a přechod zpět nahoru do oddělení                                       Soviček

 

13:50  - 14:20      - II. oddělení Medvídků - vstávání, oblékání - ložnice nahoře, dole                                         v přízemí ve třídě Medvídků hygiena + svačina

 

13:50  - 14:30      - I. oddělení Lištiček – vstávání, hygiena, pomoc s oblékáním

                          + svačina u sebe v přístavbě

 

14:20 -  16:30      - ve III. oddělení Soviček hry, zájmové činnosti + individuální péče,                                       grafomotorika, logoped.chvilky, podle počasí venku

 

14:20  - 16:30      - ve II. oddělení Medvídků hry, zájmové činnosti + dle potřeby individuální                             péče dětí, grafomotorika, logoped.chvilky, apod.

                          

Odpoledne budou děti z oddělení Lištiček v 15,30 a děti z oddělení Soviček v 16,00 převáděné k učitelce, která má konečnou službu do 16:30 hodin = do oddělení MEDVÍDKŮ dole ve velké třídě v přízemí.

 

Děti jsou do mateřské školy přiváděné svými rodiči nebo odpovědnými zástupci a ti osobně předávají děti učitelce. Stejným způsobem dochází k předávání dětí při odchodu domů.

Odhlašování stravy dětí provádějte v daný den nejpozději do 7:30h ráno na telefoním čísle: 481 322 982, nebo ho můžete zapsat do sešitu v šatně. Děkujeme.